93 203 07 56 |  ariadnacliville@academia.cat |  Major de Can Caralleu 1-7, 08017 - Barcelona

QUI SOM?

La Societat Catalana de Contracepció (SCC) és una societat científica que treballa des de l’any 1980 en la Salut Sexual i Reproductiva i que té com a missió millorar i facilitar el coneixement i l’ús de la contracepció, aprofundir en les novetats mèdiques i farmacològiques sobre el control de la fertilitat i contribuir a la millora de la salut sexual i reproductiva. Per al desenvolupament de la seva missió, la SCC desplega un conjunt de línies de treball i activitats:


Evolució històrica

La SCC va néixer amb el nom de Societat Catalana de Planificació Familiar, l’any 1980. La contracepció és un dels drets que se li va negar a la dona en la primera meitat del S. XX i la SCC va lluitar, des de la seva fundació, pels drets sexuals i reproductius de les dones i les parelles, per la despenalització de la contracepció, el dret a l ‘avortament i el dret a gaudir del propi cos i de la vida sexual, amb independència de la reproducció.

La SCC parteix d’una idea de salut global, des d’una perspectiva interdisciplinar, i considera que la dona o persona trans amb capacitat de gestar té dret a decidir de manera lliure i responsable sobre la seva maternitat i el dret a accedir a la informació i a l’educació que els permetin exercir aquests drets.

La Resolució del Parlament Europeu de 24 de juny de 2021, sobre la situació de la salut i els drets sexuals i reproductius de la Unió, incideix sobre la importància de garantitzar els drets sexuals i reproductius de la Unió Europea, al definir com la salut sexual i reproductiva com un estat de benestar físic, emocional, mental i social en relació amb tots els aspectes de la sexualitat i la reproducció, no simplement la abscència de malaltia, i a l’afirmar que totes les persones tenen dret a prendre decisions sobre els seus cossos sense discriminaciócoacció ni violència i a accedir als serveis de salut sexual i reproductiva.

La SCC vol aportar un plantejament seriós i reflexiu, basat en l’evidència científica, sobre temes relatius a la contracepció, que s’estiguin debatin en un determinant moment social, tan en la vessant clínica, com social i sanitària.

El camp d’influència de la SCC parteix dels països de llengua catalana, i amplia el seu cercle i la seva cooperació a les Societats Espanyola i Europea de Contracepció.

Àmbits d'actuació

L’embaràs pot ser un fet desitjat i saludable, però també pot ser viscut com una complicació de la sexualitat compartida, com un desig vital que no sempre es pot aconseguir o bé com un esdeveniment generador de dificultats i/o problemes. Això justifica que l’existència d’una Societat com la SCC, no solament sigui de plena vigència, sinó que vagi adquirint cada vegada més importància en la nostra societat actual, on la planificació i la informació ja no són només una idea, sinó un dret.

L’embaràs no planificat, l’anticoncepció esporàdica, habitual o d’urgència, el dret a la interrupció voluntària d’embaràs, el dret al manteniment de la reproducció futura i a la reproducció assistida, l’anticoncepció i la maternitat en la perimenopausa, els drets a l’atenció a l’embaràs, la maternitat, el fetus i el nadó, l’accessibilitat a l’anticoncepció regular i a la d’urgència, la identificació dels diferents factors que intervenen en l’embaràs a l’adolescència, l’atenció a la interrupció d’embaràs i altres temes relacionats plantegen qüestions no sols sanitàries o d’actuació mèdica sinó socials i també ètiques..

En el nou món globalitzat la SCC es planteja també la necessitat d’enfocar el seu treball en col·lectius vulnerables.