93 203 07 56 |  ariadnacliville@academia.cat |  Major de Can Caralleu 1-7, 08017 - Barcelona

ACTIVITATS

Programa Formació per la inserció i l'extracció de l'implant contraceptiu
Societat Catalana de Contracepció, Catsalut
28 de setembre de 2023 | 15:00h | Sala 1 i 5 | Acadèmia Ciències Mèdiques i Virtual

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 12 de setembre de 2023 | 00:00 - 23:55
00:00 - 23:55
Benvinguda i inici aula virtual > Virtual - Aula Virtual- Moodle
MÒDUL 1. Generalitats de l’anticoncepció
Ponent:
Susana Garcia Mani
MÒDUL 2. Generalitats de l’implant contraceptiu
Ponent:
Josep Perelló Capó
MÒDUL 3. Anatomia del braç. Inserció i extracció de l’implant contraceptiu
Ponent:
Paloma Lobo
MÒDUL 4. Patró de sagnat relacionat amb l’ús de l’implant contraceptiu i maneig de les alteracions.
Ponent:
Hildegard Mausbach Reixen
MÒDUL 5. Reaccions adverses relacionades amb l’ús de l’implant contraceptiu. Mites i realitats. Extraccions dificultoses. Farmacovigilància.
Ponent:
Inma Parra
MÒDUL 6. Ús de l’implant contraceptiu en situacions especials (adolescents, patologia ginecològica, patologia no ginecològica).
Ponents:
Rosa Porqueras Suárez
Sabina Bel Querol
Dijous, 28 de setembre de 2023 | 15:00 - 20:00
15:00 - 17:00
MÒDUL 7. Debat sobre els diferents aspectes relacionats amb l’ús de l’implant contraceptiu. Casos clínics. > Can Caralleu - Sala 1 > Can Caralleu - Sala 5
17:00 - 20:00
MÒDUL 8. Inserció i extracció del dispositiu contraceptiu en model de simulació. > Can Caralleu - Sala 1 > Can Caralleu - Sala 5