93 203 07 56 |  ariadnacliville@academia.cat |  Major de Can Caralleu 1-7, 08017 - Barcelona

ACTIVITATS

XXll Simposium Contracepció
Realitat social i anticoncepció. Marxa endavant o marxa enrere
Societat Catalana de Contracepció
Dies 4 i 5 de juny de 2010
Activitat acreditada per Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 0.90 crèdits

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Divendres, 4 de juny de 2010 | 15:30 - 01:00
15:30 - 17:35
Obertura > Can Caralleu - Auditori
Presentador:
Neus Prat i Puigpelat
17:35 - 19:00
Reptes actuals de l'atenció al jove > Can Caralleu - Auditori
Els joves en la societat actual
Ponent:
Begoña Roman
Presentació de la Guia d'atenció al menor del Comite de Bioètica
Ponent:
Josep Ramon Arisa
Reptes actual en la prevenció de l'embaràs en adolescents
Quines són les consultes dels joves?
Ponent:
Rosa Ros Rahola
Discussió
Moderador:
Isabel Ferrer de Diego
Refrigeri
23:35 - 01:00
Accesibilitat a la contracepció > Can Caralleu - Auditori
Model d'atenció primària. Avantatges i carències
Ponent:
Xavier Cantero
La pràctica de la contracepció en els ASSIRS
Com optimitzar el model del nostre país
Debat
Moderador:
Cristina Martínez
Discuteixen:
Rosa Almirall
Rosario Jiménez
01:00 - 01:00
Comunicacions especials > Can Caralleu - Auditori
Moderador:
Rosa Porqueras
01:00 - 01:00
Comunicacions lliures > Can Caralleu - Auditori
Moderador:
Rosa Porqueras
Dissabte, 5 de juny de 2010 | 09:00 - 13:00
09:00 - 10:45
Avortament: un fet sanitari > Can Caralleu - Auditori
Acollida i acompanyament a la demanda d'avortament
Ponent:
Carme Ollé
Estudi, actualitat de les IVE a Catalunya
Discussió
Moderador:
Sílvia López
Conferencia magistral: Contracepció d'emergència: una segona oportunitat
Ponent:
Caroline Moureau
Refrigeri
11:00 - 12:00
Presentació de les novetats en anticoncpeció > Can Caralleu - Auditori
Noves combinacions d'estrògens i gestàgens en anticoncepció hormonal combinada
Nou DIU de levonosgestrel. Novetats en contracepció d'emergència
Debat
Discuteixen:
Àngels Ramírez
Moderador:
Guillem Hernández
Discuteixen:
Manuela Amorós
13:00 - 13:00
Cloenda > Can Caralleu - Auditori
Ponents:
Elena Julià Sanchez
Raquel Novo Ualde